simulering
prognos
framtiden
modell
analys
statistik
stresstest
scenario

en-GB
ENG

Vi gör framtiden till ett skrivet blad.

Med hjälp av spelteori kombinerat med prediktiva modeller skapar vi simuleringar som ger möjlighet att titta in i framtiden och se vad som kommer att hända. Vi kan också ändra på förutsättningarna för att se in i alternativa framtider. Våra simuleringar används för stresstester, scenarioanalys, prissättning, kundstrategier, budgetering och investeringsuppföljning.

Spelteoretisk
simulering
S
förutsäger framtiden
Prediktiva
modeller
M
uppskattar sannolikheter
Statistisk
analys
A
hittar trender och beteenden
Klassisk
beräkning
L
fångar affärslogiken

typiska delar i ett simuleringsprojekt

sales@uptochange.com
+46 8 5008 5008